F5 Wizard

Monitoring serwerów

Blog

Awarie utrudniają płynną pracę

Eximo Project

Z powodu awarii systemów informatycznych polskie przedsiębiorstwa tracą miliony złotych. W naszym kraju to średnio 21 przestojów w pracy rocznie. To znacznie gorzej niż za granicą, gdzie dochodzi do 15 takich sytuacji w roku.

Z badania dużych przedsiębiorstw IT, które przeprowadziła firma Veeam wynika, że średni koszt braku dostępności do systemów wyniósł ponad 60 milionów złotych. Aż 84% ankietowanych przyznało, że w ich firmach pojawiły się awarie uniemożliwiające płynną pracę i mogące mieć wpływ na postrzeganie jakości świadczenia usług przez klientów zewnętrznych.

W wyniku niewystarczającego poziomu dostępności infrastruktury IT w tym systemów i aplikacji, 68% respondentów wskazało na niebezpieczeństwo utraty zaufania klientów. Z kolei odpowiednio 62% i 51% badanych zwróciło uwagę na szkody wizerunkowe i utratę zaufania pracowników wewnątrz firmy.

Według wyliczeń Veeam średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 240 tyś zł. Średni koszt utraty danych, spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 350 tys. zł. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, w obu przypadkach średni koszt zbliża sę do 200 tys. zł. za godzinę.

Aby uniknąć lub zminimalizować problemy z infrastrukturą IT wiele firm decyduje się na monitoring swoich usług, który dzięki proaktywnego podejściu jest w stanie z wyprzedzeniem reagować na możliwe awarie systemów i aplikacji.

1.04.2016

Monitoring F5Wizard w nowej odsłonie.

Tym razem prezentujemy wideo produktowe w ciekawy sposób obrazujące proaktywną reakcję systemu na zagrożenia.

15.03.2016

Co to jest monitoring IT?

Monitoring IT to systematyczny pomiar oraz obserwacja środowiska informatycznego prowadzona w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania infrastruktury, systemów oraz aplikacji. Monitorowane parametry dotyczą fizycznie lub logicznie wydzielonego środowiska w ramach jednej lub kilku połączonych organizacji, np. firmy, linii produkcyjnej czy Data Center.

Monitoring reaktywny

Umożliwia bieżącą kontrolę stanu środowiska IT. W momencie wystąpienia awarii, system monitoringu jest w stanie wskazać jej źródło oraz automatycznie poinformować wybranym kanałem wskazane wcześniej osoby. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu minimalizację strat wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania danego systemu lub urządzenia.

Monitoring proaktywny

Na podstawie zgromadzonych danych i ich korelacji system monitoringu jest w stanie prognozować zachowanie konkretnych komponentów. Dzięki możliwości wyznaczania trendów umożliwia działania mające na celu eliminację niepożądanych zdarzeń w przyszłości. F5Wizard spełnia wszelkie kryteria kompleksowego monitoringu IT. Więcej informacji   TUTAJ.

20.03.2016

Awaria? Tak, już działamy.

Sytuacje, w których informacja o awarii systemu lub usługi pochodzi od użytkownika nie należą do rzadkości. Telefon od poirytowanego pracownika, lub co gorsza „gorąca linia”, na której zniecierpliwieni użytkownicy zgłaszają administratorowi niepoprawne działanie systemu nie wpływają pozytywnie na wizerunek działu IT odpowiedzialnego za sprawne działanie środowiska informatycznego w firmie.

Rozwiązaniem tego problemu może być kompleksowy monitoring F5Wizard.

Dzięki rozbudowanemu i automatycznemu systemowi powiadomień osoba odpowiedzialna za pracę systemów i aplikacji otrzymuje informację o zakłóceniach i nieprawidłowościach w pierwszej kolejności. F5Wizard umożliwia powiadomienia w formie mailowej, smsem, lub poprzez zdefiniowany komunikator. Dzięki responsywności naszego systemu, obsługa i kontrola powiadomień możliwa jest z dowolnego urządzenia mobilnego w dowolnej lokalizacji.

Bezpośrednie powiadomienia umożliwiają natychmiastową reakcję już w momencie wystąpienia awarii. Skutkuje to skróceniem czasu, jaki upływa od momentu jej wystąpienia do przywrócenia systemu do działania. Moment, w którym „biznes” może ponownie pracować następuje znacznie szybciej. Nie mniej istotny jest sposób, w jaki można informować użytkownika o postępie prac nad wyeliminowaniem usterki. Tym razem element zaskoczenia jest po naszej stronie. To my informujemy użytkownika, że pracujemy nad rozwiązaniem, a nie on że nasza infrastruktura nie działa prawidłowo.

21.03.2016

Oszczędzaj czas i zasoby – monitoruj z głową.

Możliwość grupowania zasobów i komponentów w jeden obiekt, np. poczty elektronicznej, to spora zaleta i ułatwienie pracy dla osób odpowiedzialnych za monitoring IT w firmie. Stworzona w ten sposób „aplikacja” daje precyzyjny i czytelny komunikat administratorom oraz osobom spoza branży IT o aktualnym stanie usługi. W F5Wizard można grupować dowolne zasoby, przy czym jeden zasób może być elementem wielu „aplikacji” jednocześnie.

Zarządzający ma również możliwość tworzenia własnych, specyficznych dla danego środowiska reguł za pomocą wbudowanego języka skryptowego.

Funkcjonalność ta może znacznie odciążyć administratorów analizując stan zasobów IT, szczególnie w dużych i złożonych środowiskach.

21.03.2016
15 wpisów na 3 stronach.
;