F5 Wizard

Monitoring serwerów

Blog

Next Post

Sytuacje, w których informacja o awarii systemu lub usługi pochodzi od użytkownika nie należą do rzadkości. Telefon od poirytowanego pracownika, lub co gorsza „gorąca linia”, na której zniecierpliwieni użytkownicy zgłaszają administratorowi niepoprawne działanie systemu nie wpływają pozytywnie na wizerunek działu IT odpowiedzialnego za sprawne działanie środowiska informatycznego w firmie.

Rozwiązaniem tego problemu może być kompleksowy monitoring F5Wizard.

Dzięki rozbudowanemu i automatycznemu systemowi powiadomień osoba odpowiedzialna za pracę systemów i aplikacji otrzymuje informację o zakłóceniach i nieprawidłowościach w pierwszej kolejności. F5Wizard umożliwia powiadomienia w formie mailowej, smsem, lub poprzez zdefiniowany komunikator. Dzięki responsywności naszego systemu, obsługa i kontrola powiadomień możliwa jest z dowolnego urządzenia mobilnego w dowolnej lokalizacji.

Bezpośrednie powiadomienia umożliwiają natychmiastową reakcję już w momencie wystąpienia awarii. Skutkuje to skróceniem czasu, jaki upływa od momentu jej wystąpienia do przywrócenia systemu do działania. Moment, w którym „biznes” może ponownie pracować następuje znacznie szybciej. Nie mniej istotny jest sposób, w jaki można informować użytkownika o postępie prac nad wyeliminowaniem usterki. Tym razem element zaskoczenia jest po naszej stronie. To my informujemy użytkownika, że pracujemy nad rozwiązaniem, a nie on że nasza infrastruktura nie działa prawidłowo.


21.03.2016
;