F5 Wizard

Monitoring serwerów

Blog

Next Post

Eximo Project

Z powodu awarii systemów informatycznych polskie przedsiębiorstwa tracą miliony złotych. W naszym kraju to średnio 21 przestojów w pracy rocznie. To znacznie gorzej niż za granicą, gdzie dochodzi do 15 takich sytuacji w roku.

Z badania dużych przedsiębiorstw IT, które przeprowadziła firma Veeam wynika, że średni koszt braku dostępności do systemów wyniósł ponad 60 milionów złotych. Aż 84% ankietowanych przyznało, że w ich firmach pojawiły się awarie uniemożliwiające płynną pracę i mogące mieć wpływ na postrzeganie jakości świadczenia usług przez klientów zewnętrznych.

W wyniku niewystarczającego poziomu dostępności infrastruktury IT w tym systemów i aplikacji, 68% respondentów wskazało na niebezpieczeństwo utraty zaufania klientów. Z kolei odpowiednio 62% i 51% badanych zwróciło uwagę na szkody wizerunkowe i utratę zaufania pracowników wewnątrz firmy.

Według wyliczeń Veeam średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 240 tyś zł. Średni koszt utraty danych, spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 350 tys. zł. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, w obu przypadkach średni koszt zbliża sę do 200 tys. zł. za godzinę.

Aby uniknąć lub zminimalizować problemy z infrastrukturą IT wiele firm decyduje się na monitoring swoich usług, który dzięki proaktywnego podejściu jest w stanie z wyprzedzeniem reagować na możliwe awarie systemów i aplikacji.


1.04.2016
;