F5 Wizard

Monitoring serwerów

Blog

Next Post

Monitoring IT to systematyczny pomiar oraz obserwacja środowiska informatycznego prowadzona w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania infrastruktury, systemów oraz aplikacji. Monitorowane parametry dotyczą fizycznie lub logicznie wydzielonego środowiska w ramach jednej lub kilku połączonych organizacji, np. firmy, linii produkcyjnej czy Data Center.

Monitoring reaktywny

Umożliwia bieżącą kontrolę stanu środowiska IT. W momencie wystąpienia awarii, system monitoringu jest w stanie wskazać jej źródło oraz automatycznie poinformować wybranym kanałem wskazane wcześniej osoby. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu minimalizację strat wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania danego systemu lub urządzenia.

Monitoring proaktywny

Na podstawie zgromadzonych danych i ich korelacji system monitoringu jest w stanie prognozować zachowanie konkretnych komponentów. Dzięki możliwości wyznaczania trendów umożliwia działania mające na celu eliminację niepożądanych zdarzeń w przyszłości. F5Wizard spełnia wszelkie kryteria kompleksowego monitoringu IT. Więcej informacji   TUTAJ.


20.03.2016
;