F5 Wizard

Monitoring serwerów

Blog

Możliwość grupowania zasobów i komponentów w jeden obiekt, np. poczty elektronicznej, to spora zaleta i ułatwienie pracy dla osób odpowiedzialnych za monitoring IT w firmie. Stworzona w ten sposób „aplikacja” daje precyzyjny i czytelny komunikat administratorom oraz osobom spoza branży IT o aktualnym stanie usługi. W F5Wizard można grupować dowolne zasoby, przy czym jeden zasób może być elementem wielu „aplikacji” jednocześnie.

Zarządzający ma również możliwość tworzenia własnych, specyficznych dla danego środowiska reguł za pomocą wbudowanego języka skryptowego.

Funkcjonalność ta może znacznie odciążyć administratorów analizując stan zasobów IT, szczególnie w dużych i złożonych środowiskach.


21.03.2016
;