F5 Wizard

Monitoring serwerów

Case study - Wielowątkowy monitoring usług i aplikacji

Klient

NFZ w Bydgoszczy to państwowa jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Kujawsko-Pomorski OW Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje świadczenia udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Instytucja kontraktuje i nadzoruje prawidłowe wykonywanie usług medycznych przez ponad tysiąc placówek w regionie. Jednocześnie obsługuje świadczenia około 2 mln pacjentów i łączy ich z konkretnymi placówkami medycznymi. Rocznie bydgoski oddział Funduszu dystrybuuje około 3,5 miliarda złotych w ramach zawartych kontraktów.

3,5 mld

złotych rocznie w ramach kontraktów

240

pracowników w Bydgoszczy

2 mln

pacjentów w województwie kujawsko-pomorskim

1000

placówek w rejonie

Wyzwanie

NFZ w Bydgoszczy to instytucja pełniąca funkcje publiczne, która aby realizować wysokiej jakości usługi musi zbierać, przetwarzać i administrować wrażliwymi danymi o pacjentach oraz kontrahentach. Ze względu na pełnioną funkcję, krytyczne jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jednocześnie w celu zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń w trybie 24-godzinnym, konieczne jest utrzymanie wysokiej dostępności systemów informatycznych. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność zarządzania i administrowania wieloma systemami, jednocześnie wymieniającymi pomiędzy sobą dane.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na nurtujące potrzeby, został opracowany aktualny katalog usług informatycznych realizowanych w ramach NFZ. Uwzględniając mnogość i złożoność systemów informatycznych klient podjął decyzję o konieczności wdrożenia szczegółowego monitoringu usług i aplikacji informatycznych. Eximo Project zaproponowało implementację autorskiego systemu F5Wizard uwzględniającego indywidualne potrzeby kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. System monitorowania został skonfigurowany w oparciu o wielu agentów, jednocześnie monitorujących zasoby z wewnątrz sieci klienta oraz symulując użytkowników z publicznej sieci Internet.

Rezultat

Wielowątkowy monitoring zasobów informatycznych korelujący usługi i aplikacje funkcjonujące w ramach NFZ zapewnił szczegółowe informacje nt. wykorzystywanych systemów. Pozwolił na precyzyjną analizę trendów w obszarze infrastruktury serwerowej i sieciowej. W wyniku tego usprawniony został proces planowania przyrostu, eksploracji i przetwarzania dużych zbiorów danych. W przypadku przekroczenia dedykowanych poziomów ostrzegawczych administratorzy otrzymują natychmiastowe powiadomienia alarmowe zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem. F5Wizard dostarcza administratorom NFZ niezbędną wiedzę w zakresie zdarzeń i incydentów, umożliwiając podjęcie proaktywnego i reaktywnego działania, skracając okresy niedostępności infrastruktury IT.

Referencje

Różnorodność systemów informatycznych oraz konieczność utrzymania wysokiej sprawności stanowi duże wyzwanie dla naszych służb informatycznych. Implementacja systemu F5Wizard oraz stały monitoring umożliwił przewidywanie kierunków rozwoju infrastruktury. Dzięki znacznemu wzrostowi dostępności do kluczowych systemów, możemy lepiej realizować zadania postawione przed naszą jednostką.

Jacek Makarewicz Kierownik Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury Wydziału Informatyki
;