F5 Wizard

Monitoring serwerów

Case study - Usługa poczty elektronicznej.

Klient

Logo Oponeo

Oponeo.pl S.A., jedno z największych w Europie przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży internetowej opon i felg. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, osiągając ponad 300 mln. złotych przychodów ze sprzedaży rocznie. Obsługuje codziennie kilkanaście tysięcy zamówień z 14 rynków na całym świecie. Firma posiada w portfolio kilkadziesiąt serwisów e-commerce. Proces sprzedaży w znacznej części opiera się na komunikacji e-mail.

400 mln

przychodu rocznie

250

pracowników w centrali firmy

20 tys

transakcji dziennie

14

europejskich rynków sprzedażowych i USA

35 tys

tyle opon dziennie może wysłać centrum logistyczne

Wyzwanie

Sprzedaż realizowana poprzez wiele serwisów e-commerce jednocześnie, skutkuje bardzo dużą liczbą wysyłanych i odbieranych wiadomości przez system poczty elektronicznej. Ze względu na znaczenie tej metody komunikacji dla biznesu, spółka chciała mieć pewność, że wysyłane wiadomości docierają do odbiorców końcowych. Utrata, choćby krótkotrwała, tak istotnego kanału komunikacyjnego, powoduje dla przedsiębiorstwa znaczące straty finansowe.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu analizy wdrożyliśmy system monitoringu F5Wizard, który pozwolił kompleksowo nadzorować usługę poczty elektronicznej. Kontroli poddana została infrastruktura IT, aplikacje jak i zewnętrzne czynniki mające wpływ na działanie usługi, m.in. DNS, Blacklist i obciążenie łącz internetowych. Monitoringiem objęto również otoczenie fizyczne funkcjonowania usługi poczty elektronicznej, min. systemy klimatyzacyjne, przeciwpożarowe oraz kontroli dostępu.

Rezultat

F5Wizard zapewnił szybką i precyzyjną identyfikację źródeł problemów, co przełożyło się na wzrost poziomu dostępności poczty elektronicznej i skróciło czas obsługi incydentów. Zastosowanie mechanizmów korelacji zdarzeń pozwoliło zwiększyć przewidywalność awarii systemu, istotnie obniżając wskaźnik utraconych zamówień. Dodatkowo monitoring F5Wizard wsparł proaktywne działania administratorów ułatwiając właściwe prognozowanie i budżetowanie przyszłych zasobów IT.

Referencje

Działając w branży e-commerce szczególny nacisk kładziemy na jakość kontaktów z naszymi klientami. Pewność, że korespondencja e-mail działa bez zakłóceń jest kluczowa. Korzystając z monitoringu F5Wizard mamy ciągły nadzór nad infrastrukturą poczty elektronicznej i natychmiast identyfikujemy źródła problemów.

Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu, Dyrektor Działu IT Oponeo.pl S.A.
;