F5 Wizard

Monitoring serwerów

Architektura systemu monitoringu

Budowa

 • Usługa F5Wizard realizowana jest w oparciu o elementy metodologii ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
 • F5Wizard funkcjonuje w modelu SaaS (Software as a Service)
 • Elementy składowe monitoringu:
  • Aplikacja/Usługa - może przyjąć następujące stany: Ok, Ostrzeżenie, Krytyczne, Brak danych
  • Host (np. Serwer, Urządzanie sieciowe)
  • Monitor – konkretna zmienna (np. Obciążenie CPU, utylizacja łącza internetowego) może przyjąć następujące stany: Ok, Ostrzeżenie, Krytyczne, Brak danych
 • System umożliwia dowolne tworzenie obiektów typu Aplikacja, w której mogą znajdować się obiekty typu Host lub Monitor.

  Przykład - Poczta Elektroniczna (typ: Aplikacja)

  • Router (typ: Host) - obciążenie łącza internetowego (typ: Monitor)
  • Serwer POCZTOWY (typ: Host) - CPU (typ: Monitor)
  • Serwer DNS (typ: Host) - Usługa DNS (typ: Monitor)
  • Bramka AntySPAM: (typ: Host) - Blacklist (RBL) (typ: monitor)
 • Struktura F5Wizard:

  Responsywna aplikacja www dostępna z każdego urządzenia. Centralny System Przetwarzania

  • Agent zewnętrzny - źródło danych (agenci umiejscowieni w różnych DataCenter wykorzystujący sieci publiczną INTERNET).
  • Agent wewnętrzny - źródło danych (agenci umiejscowieni w wewnętrznych strukturach sieci Klienta).
 • Aplikacje – kontroluj szybko i intuicyjnie.


   Monitoring F5Wizard posiada funkcjonalność, dzięki której możliwe jest grupowanie wybranych komponentów w logiczną całość tworząc jednolite Aplikacje. Ten typ zarządzania pozwala na wydzielenie monitorowanych zasobów w sposób czytelny i łatwy do kontroli.
  Jak to działa?
  • Utworzenie Aplikacji monitorującej kondycję systemu obsługi poczty elektronicznej.
  • Funkcjonalność polega na skupieniu w jednym miejscu monitorów kontrolujących pracę routerów, firewalli, serwerów pocztowych i serwerów DNS. Zastosowanie predefiniowanych reguł pozwala na otrzymanie wyraźnego komunikatu ostrzegającego o możliwym problemie w obrębie Aplikacji: Poczta Elektroniczna.
  • Dzięki gotowym regułom możliwe jest sprecyzowanie sposobu w jaki będzie przebiegać weryfikacja poszczególnych parametrów, między innymi dostępność portów, obecność na listach spamowych, czy czas odpowiedzi serwera DNS. F5Wizard umożliwia również tworzenie indywidualnych reguł przy użyciu własnych skryptów. Automatyczna analiza stanu zasobów pomaga w znaczący sposób wesprzeć administratorów, szczególnie w dużych i złożonych środowiskach IT.
  • Aby ułatwić przeglądanie zdarzeń, funkcjonalność Aplikacje została wyposażona w oś czasu, która w sposób chronologiczny prezentuje dane historyczne określające stan Aplikacji. Poszczególne statusy prezentowane są również w formie wykresu ukazującego stan Aplikacji w czasie.
  Ponadto funkcjonalność Aplikacje umożliwia:
  • Wygenerowanie czytelnej informacji dla biznesu o aktualnej sytuacji bez szczegółów technicznych.
  • Reagowanie przez system powiadomień na zmiany stanów poszczególnych zasobów jak i całych Aplikacji.  
  • Kontrolowanie przez klienta procesu analizy danych z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji.
 • F5Wizard może korzystać z wielu agentów jednocześnie, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, tzn. monitoring może być prowadzony z wewnętrznych struktur klienta oraz publicznej sieci Internet.
 • F5Wizard pozwala na monitorowanie dostępności zewnętrznych usług, np. dostępność usług będących w outsourcingu IT, dostępność łącza głównego i zapasowego.
 • Proaktywna reakcja F5Wizard.

  System monitoringu F5Wizard posiada funkcjonalność, dzięki której z wyprzedzeniem reaguje na zmiany w infrastrukturze informatycznej klienta.
  Dzięki możliwości konfiguracji poszczególnych parametrów oraz systemowi agentów zewnętrznych i wewnętrznych, F5Wizard prognozuje i przewiduje zagrożenie nadmiernego przeciążenia kontrolowanego systemu u klienta.

  Jak to działa?

  • W przypadku, w którym następuje niebezpieczeństwo niewydolności serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych spowodowane zbyt dużym ruchem, np. gwałtownie zwiększającą się liczbą transakcji zakupowych, właściwie skonfigurowany monitoring F5Wizard autonomicznie podejmuje decyzję o dodaniu kolejnych maszyn wirtualnych.
  • Dzięki proaktywnemu zwiększeniu zasobów system nie dopuszcza do sytuacji, w której monitorowana wydolność infrastruktury osiąga poziom krytyczny. Funkcjonalność ta doskonale sprawdza się w przypadku monitorowanych serwisów e-commerce, kiedy każda niedogodność odczuwana po stronie potencjalnego klienta ma wpływ na jego decyzję o dokonaniu zakupu poprzez wybrany serwis.
  • Automatyczna reakcja monitoringu F5Wizard zapobiega spowolnieniu lub uniemożliwieniu obsługi spływających zleceń. Autonomiczna i odpowiednio wczesna decyzja o dodaniu kolejnych zasobów do systemu powoduje, że proces sprzedaży przebiega w sposób niezakłócony. Ewentualne niedogodności mogące nastąpić w przypadku zbyt późnego podjęcia działań ze strony administratora systemu są wyeliminowane i całkowicie nieodczuwalne dla użytkowników dokonujących transakcji poprzez platformę sprzedażową.
  • Reakcja związana z uruchomieniem dodatkowych maszyn wirtualnych, zwiększeniu pamięci czy dodaniu dodatkowych vCPU jest jedną z wielu możliwości reakcji systemu F5Wizard , w innych przypadkach możemy np. wyłączyć/włączyć port przełącznika, zrestartować proces, zmienić konfigurację firewall-a, czy też uruchomić skrypt związany z bazą SQL. Możliwości reakcji na zmianę stanu ważnej aplikacji biznesowej są praktycznie nieograniczone!

  Proaktywne działanie F5Wizard w Oponeo.pl

  Schemat działania monitoringu F5Wizard

  Schemat działania monitoringu F5Wizard

Administracja

 • F5Wizard umożliwia indywidualną konfigurację monitorów – zapewnia dogłębne monitorowanie usług/aplikacji.
 • F5wizard umożliwia:
  • Tworzenie i zarządzanie użytkownikami.
  • Nadawanie użytkownikom ról
   • Role - zdefiniowanie uprawnień do wykonywania operacji dla każdego elementu F5Wizard w trybie zarządzenie lub podgląd
  • Tworzenie i zarządzanie grupami kontaktów – grupowanie użytkowników wg indywidualnych potrzeb organizacji.
  • Tworzenie i zarządzanie dyżurami – ustalanie indywidualnego harmonogramu dyżurów administratorów, którzy będą otrzymywali powiadomienia o zdarzeniach.
  • Tworzenie i zarządzanie kanałami komunikacyjnymi – możliwość konfiguracji metody powiadomień z uwzględnieniem indywidualnych harmonogramów dla każdego użytkownika systemu.
  • Konfiguracja monitorów – indywidualna konfiguracja zakresów statusów w ujęciu procentowym lub liczbowym dla każdego monitora oddzielnie.
 • F5Wizard umożliwia konfigurację cyklicznych raportów uwzględniających ich rodzaj, przypisanych do:
  • kontaktów,
  • grup kontaktów,
  • dyżurów,
  • reguł zdarzeniowych,
  • konkretnych monitorów.
 • F5Wizard jest aplikacją webową przygotowaną pod kątem wykorzystania na urządzeniach mobilnych.
 • System monitoringu jest zlokalizowany w profesjonalnym DataCenter dzięki temu zapewniona jest dostępność w trybie 24/7/365.
;