F5 Wizard

Monitoring serwerów

Korzyści posiadania systemu monitorowania F5 Wizard.

Masz perspektywę

W jednym miejscu otrzymujesz czytelną informację o statusach twoich systemów, urządzeń i aplikacji.

 • F5Wizard umożliwia monitoring dostępności i bezpieczeństwa usług informatycznych.
 • F5Wizard posiada przejrzysty interfejs dostępny przez WEB, umożliwia personalizacja widoku indywidualnie dla każdego użytkownika.
 • F5Wizard umożliwia porównywanie i zestawienia danych historycznych.
 • Metody prezentacji danych:
  • Dashbord – prezentująca w trybie online stany monitorowanych usług informatycznych.
   • Wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o aktualnych statusach uruchomionych monitorów.
   • Elementy można płynnie aktywować / deaktywować filtrując zdarzenia związane z poszczególnymi statusami – identyfikując datę i czas, host, monitor, wynik sprawdzenia oraz status.

Jesteś świadomy

Gdziekolwiek jesteś otrzymujesz natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniach

 • Monitoring wykorzystuje: SNMP, NP./S, DNS, FTP, NNTP, POP3, SPOP3, SMTP, SSH, Telnet, IMAP.
 • F5Wizard może weryfikować dostępność usług informatycznych w oparciu o urządzenia, które posiadają adres IP, np.:
  • Serwery
  • Zasoby pamięci masowej
  • Switch’e
  • Routery
  • Urządzenia zabezpieczeń (UTM)
  • Systemy Firewall, IPS / IDS
  • Punkty dostępowe WIFI
  • Centrale telefoniczne, systemy głosowe
  • Monitoring CCTV
  • UPSy
  • Klimatyzatory
  • Inne…
 • F5Wizard może monitorować usługi oparte o Windows, Linux/Unix jak i MacOS. Może monitorować dostępność usług informatycznych zlokalizowanych w sieci LAN, WAN, Internet.
 • Nasz system umożliwia monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji, poprzez przeprowadzenie cyklicznych testów penetracyjnych identyfikujących poszczególne podatności aplikacji czy systemów.
 • F5Wizard umożliwia analizę podatności wg. OWASP. Do analizy i weryfikacji podatności wykorzystywane są między innymi  rozwiązania F5 Networks z funkcjonalnościami Application Security Manager.
 • F5Wizard umożliwia monitorowanie serwisów internetowych, usług na każdym etapie według zdefiniowanych scenariuszy. Zdefiniowany scenariusz – cykliczne wykonywanie krytycznych z punktu biznesowego czynności jakie modelowy użytkownik wykonuje w aplikacji/usłudze.
 • F5Wizard pozwala na zbieranie informacji o zdarzeniach i ich korelację.
 • System wskazuje wąskie gardła w krytycznych elementach infrastruktury informatycznej.
Przykłady zastosowania monitoringu F5Wizard
Monitoring bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna

 • Wejście na stronę logowania
 • Zalogowanie się do systemu
 • Sprawdzenie dowolnej wartości
 • Wykonanie dowolnej akcji
 • Weryfikacje poprawności wykonania operacji
 • Wylogowanie się z systemu.
 • Określenie statusu usługi
Monitoring serwisów sprzedażowych, e-commerce

Serwisy sprzedażowe

 • Wejście na stronę serwisu
 • Odszukania dowolnego produktu z wykorzystaniem wyszukiwarki
 • Dodanie produktu do koszyka zakupowego
 • Logowanie do konta klienta w serwisie
 • Złożenie zamówienia testowego
 • Określenie statusu usługi
Monitor aplikacji webowych

Dowolna Aplikacja/Usługa IT

 • Wykonanie dowolnego skryptu
 • Weryfikacja i analiza odpowiedzi
 • Prezentacja wyniku (danych)
 • Określenie statusu aplikacji/usługi

Skutecznie reagujesz

Otrzymujesz szczegółowe informacje o wszystkich elementach systemu - szybko i celnie identyfikujesz problem

 • Dzięki natychmiastowym powiadomieniom przez e-mail, sms komunikator lub automatycznym zgłoszeniom w systemach ticketowych natychmiast dostajesz precyzyjną informację o źródle zdarzeń. Dzięki temu możesz:
  • podjąć kroki w celu niedopuszczenia do wystąpienia zdarzeń krytycznych
  • podjąć kroki w celu przywrócenia pełnej dostępności usług IT
  • przekazać trafne zgłoszenie do zewnętrznych usługodawców
  • weryfikować bieżącą sytuację i eskalować rozwiązanie incydentu
 • Dzięki możliwości porównywania i zestawienia danych historycznych możesz przewidzieć rozwój swojej infrastruktury.
 • Dzięki możliwości przeprowadzania cyklicznych testów penetracyjnych oraz analizy podatności wg OWASP eliminujesz zagrożenia krytyczne dla bezpieczeństwa biznesu.

Schemat przepływu informacji w systemie F5Wizard

Schemat przepływu informacji w systemie F5Wizard

Zyskujesz kontrolę

Dzięki kompleksowemu raportowaniu eliminujesz straty i zwiększasz swoje bezpieczeństwo.

 • F5Wizard generuje szczegółowe raporty dostępności, bezpieczeństwa i zdarzeń dotyczących monitorowanych usług.
 • System umożliwia bieżące oraz historyczne raporty z dostępności usług, ich trendów, historię alarmów i powiadomień.
 • F5Wizard udostępnia możliwość generowania cyklicznych raportów według indywidualnie określonego harmonogramu.
 • F5Wizard umożliwia konfigurowanie powiadomień według indywidualnie ustawionego harmonogramu lub w wypadku wystąpienia zdarzenia.
 • F5Wizard wspomaga planowanie przestojów i przerw serwisowych w ramach infrastruktury informatycznej.
 • F5Wizard wspiera wiele typów użytkowników:
  • Zarząd
  • Kadra kierownicza
  • Inżynierowie
 • System pozwala na śledzenie i eskalację historii powiadomień.
 • F5Wizard umożliwia integrację z systemami: Ticketowymi, Workflow, Service Desk.
;